Termene și Condiții generale

Elementele definitorii ale prezentului contract Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și prestărilor de servicii de către S.C. CONSTRUCTIISOLARESERE S.R.L. prin magazinul virtual www.constructiisolare.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni înseamnă:

 • Cumpărător – persoana fizica/juridica, persoana fizica autorizata, asociație/fundație având vârsta legala ce emite o Comanda.
 • Vânzător – Societatea Comerciala CONSTRUCTIISOLARESERE S.R.L., având sediul social in Craiova, str Doljului, bl R11a, sc 1, ap 3, Dolj. 
 • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și Servicii și sa facă plata acestora.
 • Contract – o Comanda confirmata de către Vânzător. Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate in Comanda.

Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.constructiisolare.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusa din următoarele documente, in ordinea importantei:

 1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Extinderea obligațiilor vânzătorului Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat. Astfel ca, toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu. Produsele sunt oferite in limita stocului disponibil. Vânzătorul nu oferă nicio garanție, in mod expres și nici implicit, in ceea ce privește inclusiv dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

Vânzătorul nu poate garanta disponibilitatea in stoc a tuturor produselor prezentate.

Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre indisponibilitatea produsului, iar sumele pe care Cumpărătorul le-a plătit vor fi rambursate de către Vânzător in cel mai scurt timp. Alternativ, cu acordul Cumpărătorului, Vânzătorul poate livra un produs sau serviciu similar, de o calitate și preț echivalente cu cele solicitate inițial in cazul indisponibilității produsului comandat. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului sau a produselor/serviciilor, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cat conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care sa afecteze viața privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale CONSTRUCTIISOLARESERE  sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori in lanț, mailinguri de masa, sau orice alta forma de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsa sau sa pretindeți ca sunteți o alta persoana sau entitate. Vor fi excluse din site sau ignorate, toate mențiunile de mai sus.

Pentru motive justificate CONSTRUCTIISOLARESERE  își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel CONSTRUCTIISOLARESERE . In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa către CONSTRUCTIISOLARESERE , pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate. Dreptul de proprietate intelectuala industriala (DPI) Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate in proprietatea CONSTRUCTIISOLARESERE  și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Conținutul site-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a CONSTRUCTIISOLARESERE, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Confidențialitate și publicitate Informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător Vânzătorului vor rămâne in proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris la Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Mesajele CONSTRUCTIISOLARESERE  sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de CONSTRUCTIISOLARESERE . Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele cu caracter personal a clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know- how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.constructiisolare.ro. CONSTRUCTIISOLARESERE  nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificații in acest sens. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la Cumpărător.

Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai in limitele legislației in vigoare, in scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre). Termene și penalități In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. In cazul in care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se in termen de 3 zile lucrătoare. Comanda poate fi anulata fără preaviz și fără despăgubire in următoarele condiții: datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete si/sau incorecte; Clientul/Cumpărătorul nu poate fi contactat pentru confirmarea Comenzii in termenul de onorare a acesteia. Facturare și plăți Preturile pentru produsele prezentate in magazinul virtual sunt exprimate in lei. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura fiscala pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

Riscuri și responsabilități

a. Livrare - Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile și Serviciile in sistem de curierat către Cumpărător. b. Transport – Ambalare In afara de cazul in care este agreat diferit de Vânzător și Cumpărător, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile in momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României. Acceptare Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comanda. In cazul in care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate

Produsele și Serviciile.

Garanții Toate produsele comercializate de către site-ul www.constructiisolare.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător in parte. In cazul produselor vândute și livrate de CONSTRUCTIISOLARESERE, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, in cazul in care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către CONSTRUCTIISOLARESERE . Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa constructiisolare@yahoo.com. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare. In cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către CONSTRUCTIISOLARESERE , iar garanția nu acoperă aceeași perioada ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificata pentru fiecare produs resigilat in parte. Transferul proprietății Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferata la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului in locația indicata in comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). In cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător sa permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

Soluțiile de Creditare Oney (3xOney si 4xOney).

Soluțiile de Creditare Oney (3xOney si 4xOney) sunt furnizate de Oney Bank persoanelor fizice eligibile pentru costuri nesemnificative (maximum 0,5% din valoarea totala a creditului), fiind rambursabile în maximum 60 de zile (pentru 3xOney) sau 90 de zile, dar nu mai mult de 3 luni (pentru 4xOney).

Exemplu reprezentativ pentru 3xOney cu costuri nesemnificative : Pentru un credit de 900 de lei acordat prin 3x Oney pentru achiziții de pe www.constructiisolare.ro, clientul va plăti următoarele sume:

 • o rată inițială de 304,50 lei,
 • apoi, 2 rate lunare de 300 lei fiecare, care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.

Pentru un credit rambursat în termen de 60 de zile, rata dobânzii fixe este 6,08%, iar dobânda anuala efectiva (DAE) este de 6,2993%. Costul pentru client este de 4,50 lei, reprezentând 0,5% din valoarea totală a creditului, iar valoarea totală a creditului este de 904,5 lei.

Exemplu reprezentativ pentru 4xOney cu costuri nesemnificative : Pentru un credit de 1.600 de lei acordat prin 4x Oney pentru achiziții de pe www.constructiisolare.ro, clientul va plăti următoarele sume:

 • o rată inițială de 408 lei
 • apoi, 3 rate lunare de 400 lei fiecare, care se rambursează la fiecare 30 de zile de la plata ratei inițiale.

Pentru un credit rambursat în termen de 90 de zile (și nu mai mult de 3 luni), rata dobânzii fixe este 4,06% și dobânda anuala efectiva (DAE) este de 4,1554%. Costul pentru client este de 8 lei, reprezentând 0,5% din valoarea totală a creditului, iar valoarea totală a creditului este de 1.608 lei

Acesta reprezintă exemplu indicativ pentru o soluție de creditare. Informațiile finale vor fi indicate în e-mailul de confirmare incluzând graficul de rambursare final. Informațiile prezentate în simulatorul de credit sunt orientative și nu reprezintă o obligație contractuală a Oney Bank de a furniza o Soluție de Creditare Oney. Valoarea maximă a creditului pe care îl puteți primi va fi determinat pe baza informațiilor furnizate de dvs. Și va fi supus evaluării interne a Oney Bank.

Prevederile OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, așa cum a fost modificată nu se aplică Soluțiilor de Creditare Oney, care rămân supuse legislației generale privind protecția consumatorilor, incluzând, dar fără a se limita la Ordonanța de Guvern nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (“OUG nr. 85/2004”). Conform OUG nr. 85/2004, beneficiați de un termen de 14 zile calendaristice pentru a vă retrage din contractul de credit începând cu data încheierii contractului de credit. Contractul de credit se consideră a fi încheiat la data primirii e-mailului de confirmare, sub rezerva acceptării electronice (prin bifarea căsuței electronice) de către dvs., a Termenilor și Condițiilor Generale aplicabile acordării online a Soluțiilor de Creditare Oney (3xOney și 4xOney) (“Termenii și Condițiile Generale”) și a solicitării creditului de dvs. prin click pe butonul “Plata în rate” pe website-ul Oney Bank

Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru acordarea Soluțiilor de Creditare Oney, menționate în Termenii si Condițiile Generale, nu vă conferă în mod automat dreptul de a obține Soluțiile de Creditare Oney, care rămân condiționate de aprobarea Oney Bank pe baza analizei sale interne

Vă rugăm să rețineți că ulterior efectuării verificărilor interne (in maximum 14 zile de la data acceptării electronice de către dvs. a ofertei de creditare și a Termenilor și Condițiilor Generale) creditul vă poate fi refuzat.

Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile exclusiv pentru produsele și serviciile vândute online și sunt valabile pentru un credit de minimum 450 Lei și maxim 12.000 Lei.

Soluțiile de Creditare Oney sunt disponibile și rezervate doar persoanelor fizice majore (minimum 18 ani) având capacitate de exercițiu deplină la data acceptării Termenilor și Condițiilor Generale, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (i) sunt rezidenți in România (cetățeni români și cetățeni străini rezidenți români); (ii) sunt consumatori, în înțelesul legislației aplicabile și prin urmare nu acționează în scopuri de natură profesională sau comercială; (iii) dețin un card de debit Visa sau Mastercard valabil (excluzând carduri preplătite/carduri care solicită sistematic autorizări cum ar fi VISA Electron și Maestro), emise de o instituție de credit din România sau de o sucursală din România a unei instituții de credit din UE, având un termen de valabilitate ce depășește cu mai mult de 2 luni de zile durata Soluției de Creditare Oney selectate, sau dețin orice alte metode de plată, așa cum sunt specificate acestea de Oney Bank.

Oney Bank este o instituție de credit franceza autorizata sa desfășoare activități de creditare si de plata de Autoritatea Franceză de Control Prudențial și Rezoluție (“ACPR”), organizată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din Franța, cu un capital social de 51.286.585 euro, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Lille Metropole sub numărul 546 380 197, cu sediul situat în str. Avenue de Flandre, nr. 34, Croix (59170), număr de telefon [...] și adresă de email:serviciulclienti.ro@oney.com.

Oney Bank este supravegheată, în primul rând, de autoritatea competentă franceză, ACPR, precum și de Banca Națională a României (“BNR”) și furnizează Soluțiile de Creditare Oney transfrontalier, fără prezență fizică pe teritoriul României (având în vedere natura exclusiv online a activității de creditare), desfășurând activități de creditare a consumatorilor în România în condițiile libertății de a furniza servicii în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare, fiind înregistrată în registrul public al BNR cu privire la instituțiile de credit UE care au notificat prestarea de servicii în mod direct în România, conform notificării din 31/10/2019 (a se vedea lista BNR https://www.bnr.ro/Registre-si-Liste-717.aspx#IC).